شرکت مدیران تجهیز سنگان

با هدف کمک به ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی، که در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه را در پی خواهد داشت، اقدام به فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی استان کرمان از طریق معرفی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی با کیفیت و البته ارائه خدمات هرچه مطلوب تر پس از فروش، نموده است.